Kantoor van de toekomst

Categoriën:
Onze wereld verandert in hoog tempo. Van vrij bewegen in openbare ruimten, kantoren en andere bedrijven schakelen we over op de 1,5 metersamenleving. In de afgelopen weken zijn veel werknemers vliegensvlug thuis gaan werken. Dankzij een goede thuiswerkplek en de nodige informatie- en communicatietechnologie (ICT) verlopen veel werkzaamheden snel en efficiënt vanaf de thuisbasis.
 
De gedwongen, massale overstap naar thuiswerken heeft geleid tot andere inzichten over werken. De betekenis en functie van het kantoor is daardoor veranderd, ten opzichte van de situatie van voor de coronacrisis. Tegelijk hebben mensen en organisaties ervaren dat er een fundamentele behoefte bestaat om elkaar te ontmoeten, wil je optimaal samen aan opdrachten kunnen werken en gezamenlijke ambities waar maken. Al was het maar omdat niet iedereen ruimte heeft voor een prettige thuiswerkplek en het thuismanagement met (schoolgaande) kinderen de nodige energie vraagt.

 

Anderhalve meter kantoor
Het kantoorleven gaat na de ‘intelligente’ corona-lockdown ingrijpend op de schop. We bewegen straks voorzichtig richting het 1,5 meterkantoor. Flexwerkplekken zijn taboe, net als (grote) fysieke personeelsbijeenkomsten. Er moet minimaal tien vierkante meter ruimte zijn per werknemer. Dat is veel meer dan nu vaak de praktijk is. Kantoren van bedrijven en andere organisaties dienen dus op tal punten te worden aangepast. Werkgevers hebben de afgelopen jaren juist beknibbeld op kantoorruimten. Zo zijn veel kantoortuinen met flexwerkplekken, keukentafels en andere speelse overlegruimten ontstaan. Per werkende is nog zo'n 0,7 werkplek over, meestal in een aangesloten blok bureaus op 120 centimeter afstand van collega's. Met daarnaast weer zo’n blok. Werken op kantoor én afstand bewaren, is hierdoor vrijwel onmogelijk.
 
Nieuwe werkplekconcepten
Veel bedrijven kiezen vooralsnog voor tijdelijke oplossingen, zoals het plaatsen van plexiglas-schermen tussen aaneengesloten werkplekken of het verplaatsen van werkplekken. Dat is niet genoeg: de werkomgeving zal door de coronacrisis blijvend veranderen. Dat gaat verder dan tafels en stoelen op anderhalve meter van elkaar zetten en vraagt om nieuwe werkplekconcepten. Zo zijn thuiswerken en op afstand vergaderen een blijvertje. Uit onderzoek blijkt dat circa 30% van de werkenden vaker dan voorheen achter het beeldscherm met collega’s zit te overleggen.
 
Kantoor: van werkplek naar 'ontmoetingsplek'
Het is goed om nu na te denken over de functie van het kantoor. Een kantoorwerkplek krijgt in de toekomst een andere invulling, waardoor kantoren blijvend anders gebruikt gaan worden.
 
  • Flexibel werken is de nieuwe norm met bij de herinrichting van kantoren meer focus op gezondheid, hygiëne en het welzijn van medewerkers.
  • De functie van het kantoor verschuift nog meer richting ‘het kantoor als ontmoetingsplaats’ waar medewerkers samenwerken, brainstormen en/of trainen.
  • Thuiswerken wordt een integraal onderdeel van de nieuwe werkomgeving. Doordat mensen meer thuis werken voor bijvoorbeeld ‘geconcentreerd werken’, kan de capaciteit op kantoren anders worden ingezet.  
  • De vraag naar slimme, kwalitatief hoogwaardige full-servicekantoorgebouwen zal toenemen. Zo kan een grotendeels touchless werkomgeving mogelijk worden gemaakt. Werknemers kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van sensoren, die reageren op handgebaren en stemcommando’s. 
  • Er wordt gestreefd naar een mixed reality, een combinatie van fysiek contact en werken op afstand. Werknemers krijgen de beschikking over een breed arsenaal technologische oplossingen en bepalen zelf waar en hoe ze werken. 
Benieuwd hoe jouw kantooromgeving structureel veranderd kan worden naar een veilig, hygiënisch en toekomstbestendig kantoor en inspirerende werkplek? Bel of mail gerust: Kitty van Balveren, 06-29232316 of info@inspiringconcepts.nl.

Tekst: Francien van Zetten