Werkwijze


 
Kennismaking | Programma van Eisen
Wij inventariseren jouw wensen, ideeën en eisen van de ruimte(s) en brengen het mogelijke traject in kaart.
Dit vormt de basis van de werkzaamheden en de offerte.
 
Conceptvorming
Wij brengen het concept in beeld door middel van sfeer- en referentiebeelden, schetsen en kleur- en materiaalschema’s.
In deze vertaling van ideeën zijn jouw wensen herkenbaar. De eisen en kenmerken van de ruimte en haar gebruikers vormen de basis voor het ontwerp.
 
Voorlopig ontwerp
Wij werken de plannen in detail uit aan de tekentafel; een indelingsplan, de invulling van kleuren, materialen,
meubilair en verlichting. De functionaliteit van de ruimte en jij als gebruiker staan in het ontwerp centraal.
 
Definitief ontwerp
Wij leggen de laatste hand aan het interieurontwerp en presenteren jou een 3D-visualisatie, een indelingsplattegrond,
het kleur- & materiaalplan en meubeladvies met verlichtingsplan. Stappenplan
 
Realisatie
Wanneer jij dit wenst verzorgt, coördineert en begeleidt Inspiring Concepts het gehele project en onderhoudt
de contacten met alle betrokken partijen.
 
Nazorg
In de maanden na de oplevering houden wij contact met jou en horen wij graag hoe jouw nieuwe leefomgeving je bevalt.
‘Heb je nog op- of aanmerkingen of zijn er nog zaken die onze aandacht verdienen?’ Pas als jij tevreden bent, zijn wij dat ook!