Privacy beleid

 
 
 
 
 
 
 
 
Inspiring Concepts is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens:
Inspiring Concepts
Korte Loostraat 33
6851 MX Huissen

www.inspiringconcepts.nl
info@inspiringconcepts.nl
+31 6 29 23 23 16
 
Inspiring Concepts hecht veel waarde aan een goede omgang met persoonsgegevens van haar websitebezoekers, klanten en leveranciers. Inspiring Concepts verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig, vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Wij informeren welke persoonsgegevens wij verwerken, in hoeverre en op welke manier.  

Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van u als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. Er zullen bovendien niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Inspiring Concepts draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens of heeft u het idee dat gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact met ons op via info@inspiringconcepts.nl

Verwerking van persoonsgegevens

Website, email en contactformulier
Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Het IP-adres kan worden aangemerkt als een persoonsgegeven en zal worden gebruikt om cyberaanvallen af te houden, dit is een gerechtvaardigd belang. Tevens zal het IP-adres, als hier expliciete toestemming voor bestaat, worden gebruikt binnen Ambrix Imfinity CMS.

Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons per email of door het invullen van het contactformulier verstrekt. Wij vragen uw naam en emailadres. Hiermee verleent u aan ons toestemming om over het betreffende onderwerp contact op te nemen of wellicht uitvoering te geven aan een bestaande overeenkomst.

Dienstverlening
Inspiring Concepts is werkzaam op het gebied van interieurdesign. Om onze werkzaamheden op een zo goed mogelijke manier te verrichten hebben wij de volgende gegevens nodig:
• (bedrijfs)naam
• adresgegevens
• telefoonnummer
• emailadres
• eventuele naam contactpersoon bedrijf

Tevens kan het zijn dat we foto’s maken waarop u of anderen direct of indirect te herleiden zijn. Mocht het zijn dat wij foto’s maken en publiceren dan zullen wij aan de betreffende persoon expliciete toestemming vragen en duidelijk aangeven waar wij de foto’s zullen publiceren.

Door een betaling aan Inspiring Concepts te doen verstrekt u als klant uw bankgegevens, inclusief tenaamstelling aan de betreffende bank en aan daarmee dus ook aan ons.

(Potentiële) leveranciers
Inspiring Concepts heeft ook contact met leveranciers. Inspiring Concepts heeft van deze leveranciers de bedrijfsnaam, adresgegevens en naam, email en telefoonnummer van de betreffende contactpersoon. Deze persoonsgegevens zijn rechtmatig verkregen door toestemming die expliciet is gegeven of de uitvoering van de overeenkomst die met de betreffende leverancier is gesloten.

Om facturen te voldoen aan de leveranciers verstrekt de leverancier aan ons een factuur met daarop de bedrijfsnaam, adresgegevens, kvk nummer, btw-nummer en bankgegevens, dit op basis van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen die hiertoe bestaan.

Doeleinden verwerking
De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
• om met u in contact te kunnen treden;
• het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst, meer specifiek werkzaamheden op het gebied van interieurdesign;
• het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst met leveranciers;
• het afhandelen van betalingen;
• om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn;
• het verrichten van de administratie en boekhoudkundige verplichtingen;
• het beveiligen en verbeteren van de website en dienstverlening van Inspiring Concepts;
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals persoonsgegevens die nodig zijn voor belastingverplichtingen.
• Het op een andere manier verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover daarvoor expliciet toestemming is verleend.

U dient er bewust van te zijn dat wij zonder contactgegevens niet met u in contact kunnen treden. Tevens kan Inspiring Concepts zonder persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan werkzaamheden betreffende interieurdesign geen goede uitvoering geven aan de overeenkomst.

Tevens zal Inspiring Concepts persoonsgegevens gebruiken en verstrekken als de overheid aan Inspiring Concepts een verzoek doet voor een onderzoek. Ook als er een andere wettelijke verplichting tot verstrekken of juist tot het bewaren van persoonsgegevens zal Inspiring Concepts hieraan meewerken.
 
Rechten van betrokkenen
U heeft als websitebezoeker, klant of leverancier het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om gegevens over te dragen en eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Gegevensoverdraagbaarheid betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

Mocht er een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van gegevens dan is Inspiring Concepts hieraan gehouden.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@inspiringconcepts.nl We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mocht u niet tevreden zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).

Bewaren persoonsgegevens
Inspiring Concepts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Mocht u bijvoorbeeld contact met ons hebben opgenomen via de email of het contactformulier dan zullen de benodigde persoonsgegevens, indien u geen klant of leverancier bij ons bent/ wordt of u toestemming heeft gegeven om in het systeem te worden opgenomen, worden verwijderd als uw vraag is beantwoord.

Het IP-adres ter beveiliging van de website, zal worden bewaard zolang dit nodig is voor deze beveiliging.
Inspiring Concepts is vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren. Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Inspiring Concepts zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering. 

Gegevens die u zelf aan Inspiring Concepts verstrekt zullen zoveel mogelijk worden geretourneerd aan het einde van de dienstverlening.

Als het gaat om potentiële dienstverleners, dan zullen bedrijfsnaam, naam, telefoonnummer en emailadres van contactpersoon worden verwijderd als er geen overeenkomst wordt gesloten, tenzij zij toestemming verlenen om in het systeem te worden opgenomen. Deze toestemming wordt bijvoorbeeld verleend bij het verstrekken van een visitekaartje.

Als er een overeenkomst wordt gesloten worden deze gegevens en ook adres bewaard voor zo lang de overeenkomst standhoudt, rekening houdend met de fiscale bewaarplicht. Deze is ook van toepassing op gegevens die in de factuur vermeld staan zoals naam, adres, bankrekeningnummer, tenaamstelling, KvK nummer en BTW nummer.

Delen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door meerdere partijen ontvangen. Tussen Inspiring Concepts en de derde partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door Inspiring Concepts worden toegezien op de naleving daarvan. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 
 
Ambrix Imfinity CMS.
Inspiring Concepts werkt met Ambrix samen voor het beheer en onderhoud van weblogsoftware. Tevens verzorgt zij voor ons web en emailhosting. 

Icloud en Dropbox
Vanwege de veiligheid van uw persoonsgegevens en de continuering van het bedrijfsproces, wat tegelijkertijd een gerechtvaardigd bedrijfsbelang vindt de cloudopslag en de back up bij Icloud en Dropbox plaats. 

Deze partijen bevinden zich buiten de Europese Unie. De beveiliging van de gegevens bij Icloud en Dropbox worden gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Microsoft 365
Wij gebruiken Microsoft Office 365 als partij om een email aan u te verzenden, zodat wij in contact met u kunnen komen of uitvoering kunnen geven aan een overeenkomst. Microsoft 365 is een onderdeel van Microsoft. Deze partij bevindt zich buiten de Europese Unie. De beveiliging van deze gegevens worden gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.
 
Tevens heeft Microsoft datacentra in Europa laten bouwen en garandeert zij dat data opgeslagen in de Cloud nooit verplaatst zou worden naar datacentra buiten de Europese Unie.

Wetranfser
Inspiring Concepts gebruikt Wetransfer om grote bestanden aan u toe te sturen.

Elmond Financieel Advies
Vanwege onder andere onze verplichtingen vanuit wetgeving, maar ook het juist uitoefenen van de overeenkomst zullen er facturen worden verzonden en een administratie moeten worden bijgehouden en worden bewaard. Dit wordt gedaan door Bedrijfsbureau Eckhardt.

Agenda en adresboek
In onze agenda worden (bedrijfs)naam, adres en telefoonnummer opgeslagen voor het maken van een afspraak. In het adresboek staat naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en email opgeslagen. Het gaat hierbij om gegevens van klanten en leveranciers.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser (bijv. Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera) op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Sessiecookies
Met behulp van een sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met uw bezoek hebt bekeken. Daardoor kan onze dienst zoveel mogelijk worden aangepast aan uw eigen wensen. Hiervoor maken wij gebruik van cookies van derde partijen. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
 
Functionele cookies
Met behulp van een functionele cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. 

Ook wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u prettiger gebruik maakt van onze website. Deze cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. Functionele cookies worden nooit gedeeld met andere partijen en worden uitsluitend gebruikt voor de website www.inspiringconcepts.nl

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. 
Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. Voor het plaatsen van deze gegevens is geen toestemming vereist. 

Mochten deze cookies worden ingezet om te koppelen aan bijvoorbeeld advertentiegegevens dan hebben wij expliciete toestemming van u nodig. Er is dan sprake van tracking cookies. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) bent geweest

Ambrix Imfinity CMS.
Tevens maakt Inspiring Concepts gebruik van Ambrix Infinity CMS voor websitestatistieken. Er wordt op basis van een IP adres afgeleid uit welke regio de technische aansluiting van het websitebezoek afkomstig is. Het detailniveau van deze gegevens varieert van lands- tot woonplaatsniveau. Daarnaast is inzichtelijk welke pagina’s je bezoekt en hoe vaak. Er is geen sprake van tracking cookies.

Aansprakelijkheid
Deze disclaimer is van toepassing op de website en emailverkeer.
Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt Inspiring Concepts geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.

Inspiring Concepts is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website.  Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.

De informatie opgenomen in emails is enkel bestemd voor de geadresseerde. Inspiring Concepts is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie.

Wijziging
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 juli 2018.